Betreffende de installatie van de spot(s) op de rail:

Hoe installeert u de PURE spot op de rail: Hou rekening met  “+” en ” -”  !
Op de rail bovenaan ziet u een rode bol gekleur staan. Rood = “+”

Correct plaatsen van de spot in de rail:

Het contactpunt zit IN de rail, de zwarte schijf ONDER de rail

Steek de spot op de rail en schuif hem naar de locatie waar u hem wenst!

Draai dan in de richting van de klok tot het eindpunt bereikt is, zie video: