PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Licht & Meubel Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Licht & Meubel Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Licht & Meubel Design verstrekt. Licht & Meubel Design kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw leveringsadres

 

 

WAAROM Licht & Meubel Design GEGEVENS NODIG HEEFT?

Licht & Meubel Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Licht & Meubel Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

 

 

 

HOE LANG Licht & Meubel Design GEGEVENS BEWAART?
Licht & Meubel Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
5  jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN:

Licht & Meubel Design verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden! Tenzij dit nodg is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van  Licht & Meubel Design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website.
Licht & Meubel Design gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

 

 

 

GOOGLE ANALYTICS
Licht & Meubel Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Licht & Meubel Design bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie.
U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Licht & Meubel Design te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Licht & Meubel Design heeft hier geen invloed op.
Licht & Meubel Design heeft Google geen toestemming gegeven om via Licht & Meubel Design
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]
Licht & Meubel Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

BEVEILIGEN
Licht & Meubel Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Licht & Meubel Design
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Licht & Meubel Design op via
[email protected]

WWW.LMDESIGN.BE is een website van Licht & Meubel Design.
Licht & Meubel Design is als volgt te bereiken:
Postadres: Meerkensdreef 9 – 9880 AALTER
Vestigingsadres: Natiënlaan 247 – 8300 KNOKKE
Ondernemingsummer BE 0861 749 483
Telefoon: 050 60 60 60
E-mailadres:[email protected]